Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Runová jména

Z názvů jednotlivých run můžeme seskládat i nejrůznější jména, která pak budou blahodárně působit na jejich nositele. Klasickým případem je anglosaský král Aethelstan. Jeho jméno se skládá z northumbrijských run Aethel a Stan; znamená „skála rodového majetku“. Je to jméno vskutku královské a jeho nositel mu dle historiků dělal čest.

První část jména souvisí s runovým půlměsícem, kdy se daný člověk narodil či odhodlal přijmout nové jméno. Druhá pak vyplývá z času (narození/rozhodnutí). Prostřednictvím těchto referencí lze do osobního života uvést síly, které představují použité symboly.

Tak například jméno Kenneth by se hodilo na chlapce narozeného 21. září ve 23.00 hodin. Skládá se z run Ken a Ethel, přičemž Ken vládne období od 13. do 28. září, zatímco Ethel hodině mezi 22.30 a 23.30. Dívka narozená 16. května v 16.45 by se mohla jmenovat Ingrid apod.

 

Pro další použití následuje seznam run a jejich ostatních názvů. Použít lze i libovolný začátek slova, nemusíme do jména zahrnovat celý název runy. Je zde možné prostě kombinovat.

 

Fehu Feoh, Feo, Fé, Fa, Fee, Feu, Feh, Faihu, Frey

Uruz Ur, Uur, Uraz, Urus

Thurisaz Thorn, Thurs, Dorn, Thor, Thuris, Thiuth, Thyth

Ansuz As, Asa, Ansus, Aza, Ass, Aesc

Raido Rad, Rit, Rid, Rádh, Reid, Reda, Rait, Rat, Raidha

Kaunaz Ken, Kaan, Cen, Kenaz, Kusma, Kaun, Chaon

Gebo Gyfu, Gibo, Giba, Gibor, Gipt, Gewa

Wunjo Wyn, Wunna, Win, Winne, Winja, Wunnaz, Vend, Huun

Hagalaz Hagal, Haegl, Hagel, Haal, Hagl

Nauthiz Nyd, Naut, Need, Nid, Not, Noicz, Naudhiz, Naudhr, Naudh

Isa Is, Iss, Eis, Iiz

Jera Yar, Jara, Jar, Jer, Ger, Gaar, Ar

Eihwaz Eoh, Eo, Eihwas, Eyz, Ihwar

Pertho Peorth, Purth, Perthro, Pertra, Pairthra

Algiz Elhaz, Akiz, Eolh, Eolx, Elux, Ezec, Algis

Sowulo Sigel, Sig, Sól, Sun, Sigi, Sigil, Sugil, Saugil

Teiwaz Týr, Tiu, Tiews, Ti, Tir, Tyz

Berkana Beorc, Birk, Bercna, Brica, Bar, Bjarkan, Bairkan, Borg

Ehwaz Eku, Eh, Eoh, Ehwo, Aihws

Mannaz Man, Maan, Manna,Mann, Madur, Madhr

Laguz Lagu, Laf, Laukiz, Lagus, Lago, Laugur, Laaz, Lögr

Inguz Ing, Ingwaz, Enguz, Iggws, Ine, Yngvi

Othila Odal, Ethel, Aethel, Odil, Odhal, Othala, Utal

Dagaz Dag, Dags, Dagr, Daeg, Dar, Daaz, Tag

 

 

runatál

Norská báseň Runatál je rozdělena na dvě různé části, obě dvě nám mají co říci při poznávání tajemství run. První část je jakýmsi úvodem, týká se Ódinovy oběti na stromu světa Yggdrasilu, odkud po devíti dnech a devíti nocích přinesl runy.

 

On visel na větry

zmítaném stromě,

v neznámu co koření;

jsa proklán kopím

po devět nocí

moudrý Ódin sám sobě obětí.

 

Nejedl chléb a nepil nic,

jen hleděl v hlubin tmy,

pak zaplakal a runy vzal.

Konečně vrátil se.

 

Bolthornův syn, který jest otcem Bestliným,

devět mi písní pěl, medovinu mi naléval,

čarovný Ódraedir.

 

Pak rostl v tajných věděních v moudrosti veliké

ožili skutky ve skutcích a slova slovům dala žít.

Runám se uč,

uč se je číst, ty mocné silné znaky ság,

znaky, jež Bolthorn krví psal

a Ódin do skal vyrýval.

 

Pro Ásy Ódin,

pro elfy Dáin,

Dvalin pro trpaslíků svět,

Asvid pro obry ukrutné,

a teď je ryju já.

 

Než stvořen člověk, Thund je ryl,

Co rychle vzchází, uvadá.

 

Umět je rýt, umět je číst,

vědět jak barvit, ověřit,

kterak se ptát a oběť dát,

odeslat je, i moc jim vzít.

 

Spíše se ptej než přechvaluj,

dar každý hledá dar,

raději odpusť než zatrať;

dříve než člověk napsal Thund.

 

 

kouzla z runatálu

Osmnáct kouzel zmíněných v Runatálu je největší známou sbírkou runových magických praktik. Jednotlivě si je probereme a objevíme jejich účel a možné použití.

 

1 To kouzlo nezná žádný král

ni jiný smrtelník,

je k prospěchu a pomáhá,

když nemoc příjde rmoutivá.

 

Kouzlo povznáší ducha, vrací nám náladu při nemoci a depresi. Verš „jaké nikdo nezná“ se týká i ostatních sedmnácti zaříkávání, neboť jím k nám hovoří Ódin, když kouzla poprvé přináší lidem.

 

2 Druhé kouzlo, které znám,

je pro každého, kdo chce být

pomocen synům smrtelným

nemoci vyléčit.

 

Je to kouzlo dodávající léčitelské schopnosti. Jeho použití nám dá dar léčit své bližní.

 

3 Jest runa třetí, při boji

když nejhůř ti je,

otupí meče nepřátel

a zranění ti zahojí.

 

Válečné kouzlo, chránící jeho nositele před úhonou v případě konfliktu. Nejspíš bylo nošeno v podobě amuletu, jehož přítomnost byla zvenčí viditelná, což muselo nositeli poskytovat psychologickou výhodu.

 

4 Čtvrtá runa, když zajatý

jsi spoután v mocných řetězech,

vyřkneš ji, pouta rozlomíš,

věznitelům na vztek.

 

Kouzlo, jež má pomoci uprchnout z pout v zajetí, nevyžaduje tesání run. Runy jsou vyjádřeny jinou cestou, zvukem, tóny či formou intenzivního vnitřního soustředění.

 

5 Je pátá runa, když někdo šíp

vyšle v přátelů tvých směr,

ty dráhu jeho odkloníš,

včas stačíš střelu uzřet.

 

Obranné kouzlo, má změnit směr letící střely a poslat ji neškodně k zemi. Cynik by řekl, že dává nositeli možnost uhnout.

 

6 Šestá je runa prokletí,

vyrýt ji smíš na kořenech,

a toho, kdo ti zhoubu přál,

zánik a zkáza nemine.

 

Chrání nositele před nepřátelskou magií.

 

7 Znám sedmou runu: jestliže síň

a mé přátele plameny zachvátí,

i když oheň pálí a žhne,

mé kouzlo je zkrotí.

 

Kouzlo ke zvládnutí ohně.

 

8 Osmou znej runu, neb jednou,

až pocítí muž k muži zlost,

horké jim hlavy ochladíš

a rozhádané usmíříš.

 

Kouzlo k uklidnění horkých hlav, dnes by se uplatnilo při tišení hospodských rvaček. V nordických dobách, připomínající tak trochu Divoký západ na vrcholu slávy, bylo jistě dost užitečné.

 

9 Až s lodí budeš za bouře

na moři hledat ztracen sám,

devátou runou uspíš smršť

a unikneš z vln, jež nesou zmar.

 

Toto kouzlo drží lodě na hladině a vede je do bezpečných přístavů. Je příkladem ovládání počasí pomocí magie ve specifickém prostředí severského moře a bylo nepostradatelné pro každého, kdo se chtěl z dobrodružných a namáhavých výprav vrátit domů.

 

10 Když temných běsů průvody

tryskem se ženou v oblacích,

ztratí své tělo i duši,

má píseň pryč je odžene.

 

Germánské mýty a magie stojí u kořene středověké víry v čarodějnictví, takže se nedivme souvislosti mezi zněním kouzla a čarodějnicí létající na koštěti. Kouzlo upomíná i na převtělování, neboť duchové ztrácejí kůži – ovlivňujeme jejich duše i fyzická těla.

 

11 Když vésti musím do válek

pro slávu bohů druhy své,

kouzlo, jež vyřknu před bitvou,

činí z nich muže statečné.

 

Další zaříkávání pro ochranu v boji. To, že je nahlas odříkáváno, neznamená, že nebylo nejprve napsané. V našem případě na zadní straně štítu, tak jako erb je součástí jeho přední strany.

 

12 Viselce našels na stromě,

na větvi visí vysoké,

kouzlo mých modrých rytých run

nutí jej se mnou rozmlouvat.

 

Tak trochu nekromancie. Oběšení bylo nejčastější metodou obětování Ódinovi, stejně jako způsobem popravy. Tyto runy, ať už napsané nebo vytesané, vracely obětovanému člověku život.

 

13 Na hlavu syna, jemuž jest

otcem statečný bojovník,

vody proud liji ochranný,

v bojů vřavě ho ubrání.

 

Součástí tohoto kouzla bylo polévání vodou. Nemá však nic společného s křesťanským křtem. Jedná se pouze o kouzlo chránící v boji.

 

14 Čtrnácté kouzlo pomůže

vám mýty bohů znát,

Ásy od elfů rozlišit

nedokáže hlupák.

 

Zde máme příklad složitosti severské teologie. Dvě rodiny bohů byly Ásové a Vanové, klan Vanů tvořili především elfové. Jen vzdělaný člověk (a znalci run byli vzdělaní vždycky) rozpoznal, kam který bůh patří.

 

15 Patnácté zpíval Thjodraeri

u dveří Dellinga,

moc bohům, elfům vítězství,

moudrost pro Ódina.

 

Na kouzlu je nezvyklé, že jeho původ Ódin připisuje jinému autorovi. Thjodraeri je trpaslík a je pozoruhodné, že se jím odevzdává veškerá moc Ásům, Vanům, a především Ódinovi, s žádným prospěchem pro trpaslíky a jiné bytosti.

 

16 Po pažích běloskvoucích děv

a srdci panenském

s šestnáctým kouzlem kdo touží,

ten bude vyslyšen.

 

Kouzlo sice vychází z mužského pohledu, pracuje však oboustranně. S jeho pomocí získáte milovanou osobu.

 

17 Ten, kdo zná runu sedmnáctou,

již nikdy, nikdy neztratí

věrnost mladého děvčete

a láska mu provždy pokvete.

 

Jakmile jste pomocí šestnáctého kouzla získali milého či milou, pomůže vám kouzlo sedmnácté k trvalému partnerskému vztahu.

 

18 Nikomu nikdy nesmíš říct

kouzlo osmnácté,

jen ženě, s kterou sdílíš krb,

či vlastní sestře své.

 

Interpretace osmnáctého kouzla je nejsložitější. Jediné osoby opačného pohlaví, jimž je můžeme říci, jsou naši sourozenci či partneři. To implikuje osobní moc kouzla, jež zůstává osobní, dokud je jeho tajemství zachováno. Jeho cílem je snad osobní sblížení a duševní jednota s milovaným či sourozencem, jenž jsou jen jinou fyzickou podobou nás samotných.

 

Poslední verše

Poslední dva verše Runatálu budou velmi dobře srozumitelné těm, kteří se již někdy pokusili proniknout do některé magické disciplíny.

 

Trvá to, než se Loddfáfni

naučí všechny písně pět,

jež pro ty, kdo jim rozumí,

jsou pomoc v čase potřeby.

 

Nejvyšší pěl je v paláci,

lidem pomoc, zlost démonům,

zdráv, kdo je pěje, kdo je zná,

šťasten, i kdo jen poslouchá.

 

 

Vztahy podle run

Fehu opětované city, naznačuje dokonce romantické dobytí srdce

Uruz vášeň mužského partnera

Thurisaz radí opatrnost – hrajme na čas

Ansuz pomohla by rada zkušenější osoby

Raido přináší spíš společenství než nesmrtelnou lásku, ale varuje před falešnými přáteli

Kaunaz potvrzuje vřelé přátelství, které může být podnětem pro vášnivější vztah

Gebo slibuje blížící se manželký svazek, dar bohů, vyrovnané partnerství

Wunjo předmět naší lásky a radost z tohoto svazku

Hagalaz runa zvratu, ale všechno trápení může být k dobrému; nepříjemný rozvod může vést k šťastnějšímu druhému sňatku

Nauthiz znamená „brát, co přichází“, potřebujeme vztah, i kdyby neměl být nejlepší

Isa není celkově dobrým znamením a může přinášet ochlazení vztahu až k možnému rozchodu

Jera mohl by naznačovat sňatek, protože je runou právních smluv

Eihwaz varuje před přeceňováním zamilovanosti – buďme rezervovaní

Pertho runa riskantních spekulací a tajemství, naznačuje sexuální soulad

Algiz chrání stávající vztahy a slibuje plodnost nových vztahů

Sowulo varuje před sobectvím, které by mohlo vztah nepříznivě ovlivnit

Teiwaz pro ženy představuje mužského partnera, jeho silné i slabé stránky

Berkana runa plodnosti, vztah bude vzkvétat

Ehwaz vidí nás mezi vztahy, v období změny, kdy můžeme potřebovat pomoc

Mannaz nabádá nás, abychom poznali sami sebe dřív, než budeme schopni poznávat druhé, a tudíž vytvořit dobrý vztah

Laguz význam může sahat od sexuální vášně až k dlouhodobému vztahu, od té doby budeme žít šťastně až do smrti

Inguz runa plodnosti, možná je na obzoru nová láska, nová rodina

Othila může znamenat ukončení vztahu, je runou smrti, nejen fyzické, ale také mentální a citové

Dagaz znamená proměnu, změnu vztahů nebo měnící se vztah

                                                                                                                                                    -Dorian-

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář