Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Runová numerologie – opakování znaků

První germánští mistři run věřili, že každá runa nese ducha moci. Jeden ze způsobů, jakým lze moc runy zvýšit, je její koncentrace opakováním runy. Eddy nám dokazují, že různým číslům byl připisován rozdílný význam. Zvyšování počtu zobrazení nemusí znamenat pouhé umocnění síly.

 

jedna

» symbolizuje význam slova, jež je jménem runy, či moc a vlastnosti s runou spojené

» sem patří vše, co není mezi jinými čísly; použití run samostatně se používá pro svůj název nebo svou sílu

 

Význam monády v myšlení našich předků je z věcí obsažených v Eddách asi nejobtížněji dedukovatelný. Vše, co není plurální, je singulární, např. strom, zbraň či bochník. Osamělé runy v dochovaných nápisech a textech bývají užity pro své slovní názvy a specifickou moc, pokud nejsou vytvořeny podle posloupnosti trollích run. V posloupnosti individualizovaných run, např. v kompletním aettu či futharku, mají všechny znaky shodnou hodnotu a moc.

 

dvě

» představuje služebné postavení, podřízenost a otroctví

» zdvojení se používá, pokud chceme, aby moc runy přešla do toho, kdo ji používá (např. u runy Teiwaz)

 

Zdvojenost nějakého jevu implikuje v Eddách jeho služebné postavení – Týr má být dvakrát jmenován, když jeho runu vyrýváme do meče; to přivolává jeho moc, staví ji do služeb autora run a zajistí vítězství každému, kdo si jeho moc dovede podřídit.

Thórův vozík je řízen dvěma kozly. Když cestuje do Jötunheimu, kde se má setkat s Útgardským Lokim, cestují s ním dvě děti jako sloužící. Hymi, rybařící s Thórem, uloví dvě velryby do sítě. Ódin ve Výrocích Vysokého (Hávamálu) pověsil své šaty na dva dřevěné sloupy – figuríny. V Písni o Vaftrúdnim (Vaftrúdnismálu) se dovídáme, že Ragnarök přežijí dva lidé. Dva koně táhnou v Písni o Grímnim (Grímnismálu) slunce přes nebeskou klenbu a dva koně zase měsíc. Frey a Aegi mají v Písni o Lokim (Lokasenně) po dvou služebnících. S Ódinem spolupracují dva vlci, dva havrani a dva sluhové. Bohové stvořili první lidi ze dvou dřev – jasanového a jívového. V Urdině studni žijí dvě labutě. Dvě líté saně stály na stráži v Písni o Fjolsvinn (Fjolsvinnsmálu). Koza Heidrun dojí ze svých dvou struků medovinu pro všechny bojovníky ve Valhalle. Freyin kočárek táhnou dvě kočky.

 

tři

» velmi důležitý počet, neboť je aktivátorem např. změny; tři je počet opakování runy nutný pro výzvu nebo vzývání nižšího stupně

» třikrát napsané trollí runy mají vyšší moc

» nejčastěji spojována se třemi fázemi Měsíce (úplněk, první a poslední čtvrť)

» trojka také patří mezi hlavní čísla numerologie, je to jedno z nejvýznamnějších čísel runové magie – je kořenem čísla devět, v Yggdrasilu je obsaženo celkem devět světů; Futhark má tři Aetty

 

Yggdrasil má tři kořeny, ty vedou do tří studní. Tři hlavní norny – Urd, Verdandi a Skuld – střeží lidský osud. V Písni o Thrymovi (Thrymskvidě) vypili hrdinové více než tři sudy piva, což je příliš mnoho. V básni Skírniho cesta (Skírnismálu) vyřezal Skírni tři runy do větve, do níž předtím napsal posloupnost trollích run; pomocí nich vyhrožoval Gerdě zajetím u tříhlavého trolla. Tři trollí runy jsou nutné k aktivaci celé posloupnosti. Gullveig ve Vědmině písni (Völuspá) je třikrát spálen a třikrát oživen. Tři božští synové Bora – Ódin, Vili a Vé – vdechli život jasanovým a jilmovým kládám, a tak stvořili první lidi. Thór vlastní tři drahocenné znaky své moci: železné rukavice, pás síly a kladivo Mjöllni. Nad Lokim Thór zvítězil při třetím pokusu, když byl Loki přeměněn v lososa. Byl zajat a přikován ke třem skalám. Třikrát se Ódin vyspal s Gunnlöd, aby se zmocnil básnické medoviny Ódraeri. Bylo mu dovoleno vypít z ní tři hlty. Podle proroctví o Ragnaröku bude poslední bitva probíhat během tří strašlivých zim, jež budou následovat jedna po druhé, bez jakéhokoliv přerušení jiným ročním obdobím. První krávě Audumle trvalo tři dny, než lízáním zbavila ledu Ódinova prapředka Búriho. Snorri zná tři typy trpaslíků a tři typy norn. Loki má s Angrbodou tři děti: vlka Fenriho, bohyni Hel a hada Midgardsorma neboli Jörmunganda. Vlka Fenriho se podaří spoutat až třetím řetězem – Gleipnim. Kdykoliv Hel opouštěla Helheim, odjížděla na třínohém koni. Ve Výrocích Vysokého dostane Loddfáfni radu, aby neříkal tři slova těm, jež si je nezaslouží. Okouzlenému Gylfimu v básni Okouzlení krále Gylfa (Gylfaginningu) vyprávěli o bozích tři králové. Duha se skládá ze tří základních barev – červené, žluté a modré – jejichž kombinacemi vznikají všechny ostatní barvy. Na Gummarpském a Ellestadském kameni, jakož i na řadě jiných dochovaných památek, se vyskytují skupiny tří run.

 

čtyři

» negativní číslo, tj. znamená neštěstí, nepohodu, únavu, otrávenost, neklid

 

Aby Thór našel nižší svět Thingstead, musel putovat přes čtyři čeky. Čtyři velcí jeleni okusují větve Yggdrasilu a čtyři velcí hadi se skrývají pod jeho kořeny. Čtyři trpaslíci podpírají oblohu, vytvořenou z lebky obra Ymiho. Snorri hovoří o čtyřech řekách mléka, prýštících z vemene Audumly a kojících mrazivé praobry. Na Baldrově pohřbu museli být přítomni čtyři berserkové, aby porazili vlčí smečku obryně Hyrrokkin. Loki prchl na vrchol vysoké hory, kde si postavil dům se čtyřmi dveřmi, aby z něj viděl na čtyři světové strany. Gefjun v Okouzlení krále Gylfa použije čtyř volů, aby oklamala bohy. Hrdina Ságy o Gongu-Hrolfovi je stíhán nepřízní počasí, za niž jsou odpovědni šamani, kteří čarují na plošině podepřené čtyřmi sloupy. Trpaslík Mondul vyryje do jeviště obranné runy a čarodějové hynou strašlivou smrtí.

Thórovo putování přes vody je pro něj značně nepohodlné; všichni ostatní bohové jedou koňmo po duhovém mostě Bifröst. Jeleni a hadi okusující Yggdrasil mu evidentně škodí. Čtyři trpaslíci nejsou nijak nadšeni, že musí po celou věčnost podepírat obrovu hlavu. Pokusy berserků odehnat Hyrrokkininy vlky nebyly nijak příjemné.

 

pět

» nosí obecné uspokojení a úspěch, proto je velmi vhodným číslem pro léčení

» je o něco lepší než čtyři, pětka je spojena s úspěchem, zadostiučiněním a podobnými sympatickými věcmi

» přátelství po pěti dnech plane jasněji než falešný zájem

 

Autor Písně o Hárbardovi (Hárbardsljódu) zmíní číslici pět, když hovoří o Ódinovi, jenž strávil pět zim po boku Fjolver. Přineslo mu to jistou satisfakci, vše proběhlo dobře. Útgardský Loki je šťastný, když Thór a jeho družina nedovedou splnit pět úkolů, které pro ně škodolibě vymyslel. Thórem ukradený kotel obra Hymiho je ukryt v hloubce pěti mil pod zemí.

 

šest

» nepříjemnost, cosi nechtěného, nevítaného, možná i vášnivě nepřátelského

» záporné číslo; značí nepřátelství, které může být i dosti velké

 

Ve Vědmině písni je jmenováno šest valkýr. Jsou věrnými služebnicemi Ódina a nepřejí jeho nepřátelům. V Písni o Grímnim je jmenováno šest hadů, kteří škodí stromu Yggdrasil. Řetěz Gleipni, který poutá Fenriho, je vyroben ze šesti kouzelných ingrediencí. V Písni o Váftrúdnim obr Ymi porodí šestihlavého obra, jehož syn je praobr Bergelmir. Podle Výroků Vysokého hyne šestého dne falešné přátelství. Gleipni je vlku Fenrimu nepřátelský, protože jej bude poutat až do dnů Ragnaröku. Nic dobrého nezískáme od falešných přátel.

 

sedm

» spojeno s erotickými záležitostmi, má sexuální význam

 

V Písni o Hárbardovi Ódin koketuje se sedmi sestrami a pak má se všemi milostný poměr. Völund a jeho bratři žijí sedm let šťastně se svými labutími nevěstami.

 

osm

» další velmi významné číslo, je dalším spouštěčem, podobně jako tři

» pokud se napíše osm run, dosáhne se ještě větího posílení než u tří

» symbolem úplnosti, síly, hodí se pro intenzivní výzvu

 

Thórův palác Bilskirni má 640 (8×80) pater. Valhalla má 540 dveří a do nich může současně vstoupit 800 válečníků. V Písni o Grímnim setrval Ódin po osm dnů bez hnutí. V Písni o Thrymovi je kladivo Mjöllni ukryto osm mil pod zemí a Loki pozoruje, že Thór, převlečený za Freyu, již osm dlouhých nocí nejedl. Jakmile kladivo nalezne, sní osm lososů. V paláci bohyně Hel slouží osm služebníků. Ódinův hřebec Sleipni má osm nohou. V Písni o Lokim se píše, že Loki žil v podzemí po dobu osmi zim. Bohové, kteří stvořili první lidské bytosti, je obdařili osmi moudrostmi a schopnostmi.

V jednom aettu germánského futharku prostého je osm run; osmička je číslem plného počtu. Patří jí moc implikovaná neobvyklým osobním postavením. Osmičkou je možno vyvolat kouzlo, podobně jako trojkou. Zvýšením délky posloupnosti pochopitelně získáme větší účinek. Prvou posloupností na Lindholmském amuletu je osm run Ansuz, čtených jako „bůh“ či „Ódin“; prezentují účinný nástroj komunikace s touto bytostí. Interpretace je posílena dalším textem na amuletu: „Ek Erilaz sa wilagaz hateka.“ – „Jsem z Erilazu a jsem ten lstivý.“ Lstivý je jedno z adjektiv charakterizujících Ódina.

 

devět

» třetí významné číslo, pravděpodobně úplně nejvýznamnější (použití devíti run je ještě lepší než osmi)

» dopomáhá k ještě vyšší dokonalosti, neboť osm je celek a devítka jej podtrhuje a potvrzuje

» číslem moudrosti a dokonalosti

 

Njörd zůstal jen devět dní v horách, milovaných jeho nevěstou Skaddi. Devět sester porodilo Heimdala. Devět dní musel Hermód štvát svého koně, aby sestoupil do Helheimu a setkal se s Baldrem. Při Ragnaröku zabíjí Thór hada Jörmunganda, ale po souboji žije jen tak krátce, že stačí ujít devět vrávoravých kroků.

Osmička a devítka jsou v Eddách mnohokrát spojovány. V Písni o Hymim (Hymiskvidě) Thór rozbije osm kotlů a ukradne devátý. Každé deváté noci se z prstenu Draupni urodí osm nových prstenů. Osmička zakončuje čas očekávání, devítka přináší plody. Ódin v Písni o Grímnim čeká na devátou noc, aby prozradil svou pravou identitu, po předchozích osm nocí je mučen ohněm.

Deváté noci zabíjí Thór obra Thryma, devět nocí musí Frey čekat na sňatek s Gerdou. Vědma ve Vědmině písni tvrdí, že Yggdrasil spojuje devět světů a má devět kořenů. Ódin visí na Yggdrasilu devět dlouhých nocí, aby získal runy. Dovídá se o devíti úkrytech moci a vyjmenovává devět léků na zlo, jež sužuje lidstvo. Váfthrúdni cestoval přes devět světů a podsvětí. Devět panen provází Menglada v Písni o Svipdagovi (Svipdagsmálu). Tatáž skladba popisuje kouzelný meč ukrytý pod devíti zámky. Dále v ní Groa učí svého syna devíti kouzlům, jež ho ochrání na cestách.

 

 

trollí runy

Zvláštní kapitolou jsou tzv. Trollí runy. Přivolávají se na pomoc, jestliže je potřeba škodit a způsobit nepříjemnosti. Trollové byli totiž zlí skřeti, kteří rádi lidem škodili, a od toho se tedy odvíjí víceméně vliv trollích run. Jsou to klasické znaky futharku, jejichž význam byl překroucen za pomoci „hlavní“ Trollí runy, kterou je Thurisaz, o němž se říká, že dokázal vyvolat démony z podsvětí. Thurisaz třikráte vyrytý před runu Wunjo nosící radost, ji rázem změní na zuřivost. Tímto způsobem se dá zdeformovat význam jakékoli runy Staršího Futharku.

Vzhledem k numerologii se doporučují rýt tři Thurisazy a za nimi jedna runa. Tím se dosáhne celkového počtu run čtyři, což je nešťastné číslo.

 

Jedna z nejdůležitějších ilustrací runového umění je ve Skírniho cestě, básni obsažené v Eddě a popisující, kterak Skírni přinutil Gerdu, aby se stala Freyovou nevěstou. Obvyklé dary a přesvědčování měly na vzpurnou a odmítavou Gerdu mizivý vliv, proto Skírni pohrozil nešťastné panně jedním z nejdelších a nejstrašnějších prokletí všech dob. Hrozba prokletím vedla k žádanému cíli. Jakmile našel vhodnou větev k vyrytí run, složil Skírni báseň obsahující pozoruhodnou sbírku hrozeb. Mezi nimi je otroctví trojhlavému trollovi či nutnost živit se kozlí močí, a to vše zesíleno znaky vyrytými do větve.

 

Runy trollů jsem ryl,

tři nejstrašnější z nich –

– zuřivost, špínu, chtíč.

Připraven rydlem svým

seškrábat každou z nich,

když učiníš, co chci.

 

Pro nás není ani tak zajímavá moc prokletí, jako metoda, jakou Skírni pracoval. Trollí runa je Thurisaz – věřilo se, že dokáže vyvolat démony podsvětí. Tři následující slova, zuřivost, špína a chtíč, nejsou známy jako samostatné symboly v žádné z runových abeced zkoumaného období. Protože však trollí runy mění či obracejí význam následujících znaků, je možné, že některá známá písmena mohou tyto významy získat, jsou-li psána za Thurisaz v sekvenci vzývání nižší intenzity.

Wunjo je obyčejně interpretováno jako radost, nejméně jeden zdroj však uvádí i „šílenství“ – či snad „zuřivost“ ze Skírniho kouzla.

Runa Pertho je nezřídka předmětem sporů, významy dle různých autorů zahrnují tanec, ovocný strom a rozpálenou výheň. V knize Runic and Heroic Poems nabízí Leo slovanský význam „pizda“, vulva. To by vytvořilo z Pertho runu ženské sexuality (ve smyslu „chtíč“). Runou mužského pohlaví je Inguz, výrazy „kvetoucí strom“ a „rozpálená výheň“ by mohly být sexuální eufemismy. Hanlivé pojetí sexuality by bylo runě dodáno polohou za trollími runami.

Identifikovat runu pro výraz „špína“ je složitější, snad by se mohlo jednat o pozměněnou runu Kaunaz.

 

Skírni vyryl tři trollí runy, pod ně písmena vyjadřující obsah prokletí. Výsledkem je nápis šesti znaků, sám o sobě značící nepohodlí a cosi nechtěného – což Gerdu podle Skírniho přání čeká. Z několika úvah je jasné, že trollí runy v jisté sekvenci aktivují změnu významu následujícího zápisu. Pokud by stačil jen Thurisaz, pak by futhark nemohl vlastně existovat – po něm následujících dvacet jedna znaků by mělo permanentně pozměněný obsah, a to si jistě tvůrci runového písma nepřáli.

Při dvou trollích runách by byl celkový počet znaků roven pěti, číslu vztahujícímu se spíše ke Skírniho podnikání než k efektu, který se snažil vyvolat vůči Gerdě. Trojka je tedy nejvhodnější počet pro posloupnost run, zvláště když přistoupíme k její roli coby slabší výzvě.

 

 

významy trollích run

 

Fehu chudoba

Uruz ztráta sil

Thurisaz (aktivační runa)

Ansuz prokletí

Raido bouře

Kaunaz špína

Gebo nízkost

Wunjo zuřivost

Hagalaz záplavy

Nauthiz zmrzačení

Isa zrada

Jera hladomor

Eihwaz neschopnost

Pertho ženský chtíč

Algiz bezbrannost

Sowulo pálivé horko

Teiwaz porážka

Berkana sterilita

Ehwaz nejistota

Mannaz nepřízeň

Laguz sucho

Inguz mužský chtíč

Othila ztráta dědictví

Dagaz temnota

                                                                                                         

 

                                             -Dorian-

 

 

 

Tyto stránky budou již brzy přesunuty na jinou adresu...a současně Vám mohu slíbit že dostanou nový vzhled a příspěvky budou přidávány v co nejkratších časových intervalech...Vážení jestli tedy máte zájem o obnovení těchto stránek prosím o něco jako hlasování....dám Vám na to měsíc a kdokoliv kdo stojí o totální návrat této stránky nechť napíše k jakémukoliv článku komentář v tomto tvaru :

Přezdívka

Předmět : Souhlas

Text : Ano stojím o novou verzy těchto stránek.

Děkuji za případnou odezvu...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář